Het Franse parlement heeft het wetsvoorstel goedgekeurd met 154 stemmen vr, 72 stemden tegen.