Page 3 of 20 FirstFirst 1234513 ... LastLast
Results 21 to 30 of 197

Thread: IMO'S koran hoekje, dua's , hadiths alles hier te vinden

 1. #21

  Default

  Quote Originally Posted by IMO View Post
  FF vraag tussendoor:

  In afrika heb je veel mensen die aan zwarte magie enzo doen, gelooft de islam erin of niett?
  Aangezien ook de djinns enzo meespelen??
  zwarte magie is neer gezonden door allah swt
  aan de engelen zijn de geschriften meegegeven om ze aan de volk van soulaiman te leren..
  met de waarschuwing dat het verboden was om het uit te oefenen
  je leest daarover een stuk in soerat el baqara

  de geschriften zijn ergens verstopt in babel om uitbuiting te voorkomen
  maar de mensen die het toen hebben geleerd hebben het door gegeven
  Niemand anders dan jezelf zijn, in een wereld die dag en nacht zijn best doet je tot iemand anders te maken,
  betekent de zwaarste strijd leveren die een mens kan leveren.

  I wasn’t just kissing him, I was telling his lips a secret:kusje:

 2. #22

  Default

  Quote Originally Posted by allochtoontje View Post
  zwarte magie is neer gezonden door allah swt
  aan de engelen zijn de geschriften meegegeven om ze aan de volk van soulaiman te leren..
  met de waarschuwing dat het verboden was om het uit te oefenen
  je leest daarover een stuk in soerat el baqara

  de geschriften zijn ergens verstopt in babel om uitbuiting te voorkomen
  maar de mensen die het toen hebben geleerd hebben het door gegeven
  Dank u, die soerat zal ik nog wel tegen komen en anders zoeken.

 3. #23

  Default

  Quote Originally Posted by IMO View Post
  Dank u, die soerat zal ik nog wel tegen komen en anders zoeken.
  you are welcome my dear:kusje:
  Niemand anders dan jezelf zijn, in een wereld die dag en nacht zijn best doet je tot iemand anders te maken,
  betekent de zwaarste strijd leveren die een mens kan leveren.

  I wasn’t just kissing him, I was telling his lips a secret:kusje:

 4. #24

 5. #25

  Default

  de hulp- an nasr

  bismillaahir rahmaanir rahiem
  idhaa djaa'a nasrullaahi wal fath
  wa ra'aitan naasa jadguloena
  fie dienillaah afwaadja
  fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfir
  innahoe kaana tawaaba

  in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
  als de hulp van Allah tot je komt en de overwinning
  en je ziet dat de mensen in grote groepen
  Verheerlijk en prijs dan je Heer, en vraag om zijn Vergiffenis
  waarlijk hij is de ene die berouw aanvaart en vergeeft

 6. #26

  Default

  de ongelovigen- al kaafiroen

  qul ja ajjuhal kaafiroen
  laa ahbudu ma tahbudoen
  wa laa antoem haabidoen maa ahboed
  wa laa ana haabidoem maa ahbadtoem
  wa laa antum habidoena maa ahboed
  lakum dienukum wa ljaa dien

  in de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle
  zeg : o ongelovigen
  ik aanbid niet wat jullie aanbidden
  noch zullen jullie aanbidden wat ik aanbid
  en ik zal niet aanbidden wat jullie aanbidden
  noch zullen jullie aanbidden wat ik aanbid
  daarom voor jullie jullie godsdienst en voor mij mijn godsdienst

 7. #27

  Default Verminder je eten om dichter bij Allah te komen

  Verminder je eten om dichter bij Allah te komen..

  “ Men moet zich niet overeten wanneer hij het vasten breekt, tot zo’n mate dat hij zijn maag helemaal vult, aangezien er geen container is die Allah meer haat dan een volle maag. Hoe kan men voordeel hebben van het vasten en deze vijand onderdrukken en dit verlangen doorbreken als hij zijn vasten verbreekt door alles te eten wat hij overdag gemist heeft? In feite eten sommige meer dan dat zij gewoonlijk zouden eten gedurende de hele dag! Deze gewoonte is zo ver door gegaan tot het punt dat er zoveel verschillende soorten eten worden gemaakt oor Ramadan dat er meer wordt gegeten in deze maand dan in elke andere maand.

  Het is bekend dat het hele punt van vasten discipline is, en je verlangens te doorbreken om je ziel met taqwa te versterken. Dus als je je spijsverteringssysteem de hele dag onthoud van voedsel, tot aan de avond, zodat zijn verlangen naar eten sterk wordt, en je voedt het met wat het wil totdat het volledig tevredengesteld is, dan zal dit zijn verlangen alleen maar laten toenemen en zijn energie doen vermenigvuldigen, en het zal voor een verlangen zorgen dat er anders niet zou zijn geweest.

  Dus, de essentie en het geheim van vasten is deze energie verzwakken die middelen voor Satan maakt om je te duwen naar hetgeen slecht is. Om dit niet te laten gebeuren moet je de hoeveelheid eten die je neemt verminderen. Wanneer je je vasten verbreekt, eet dan alleen wat je normaal eet op dat moment wanneer je niet vast. Maar je vasten verbreken door het te combineren met de hoeveelheid die je overdag niet hebt gegeten en dat wat je normaalgesproken ’ s avonds eet, zal er voor zorgen dat je uiteindelijk niks hebt verkregen van je vasten.

  In feite is het van de etiquette van het vasten om niet veel te slapen overdag, om de honger en dorst te voelen, om deze energie te verzwakken. Dit zal je hart zuiveren en deze energie elke avond zwak houden zodat het gemakkelijker zal zijn om ’s nachts te bidden en je qur’ an recitaties te doen en dhikr van Allah. Misschien zal dit Satan ervan verhinderen jouw hart te naderen en zal hij je toestaan om te kijken naar wat er in het koninkrijk van de hemelen is, en de Nacht van Qadr is in principe de nacht waarin iets van wat in dit koninkrijk is, getoond wordt, en dit is wat wordt bedoeld met Allah’s uitspraak:
  (“ Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle nacht (Lailatoelqadr”) Quran, 97;1

  En wie een grens van voedsel om zijn hart brengt dan zal zijn borst een grens om zichzelf en hetgeen wat van dit koninkrijk wordt getoond brengen, en je maag vrij houden is niet genoeg om deze grens weg te halen als je gedachten niet vrij is van iets anders dan Allah – en dit is het hele punt.

  Het beginpunt van dit alles is de hoeveelheid voedsel die je neemt verminderen…”

 8. #28

  Default Vasten wordt niet geaccepteerd als men niet bidt

  Er zullen geen goede daden geaccepteerd worden van degene die niet bidt – geen zakaah, geen vasten, geen Hajj of wat dan ook.

  Al-Bukhaari (520) verhaalde dat Buraydah zei: De Boodschapper van Allah (sallalahu alayhi wa salam) zei: “Wie ‘Asr niet bidt, zijn goede daden zullen teniet gedaan worden.”

  Wat wordt bedoelt met “zijn goede daden zullen teniet gedaan worden” is dat zij ongeldig worden en dat hij geen baat van ze zal hebben. Deze hadeeth geeft aan dat Allah geen goed zal accepteren van iemand die niet bidt, dus degene die niet bidt zal niet van zijn goede daden profiteren en geen goede daden zullen tot Allah gebracht worden.

  Het blijkt uit de hadeeth dat er twee soorten zijn van degenen die niet bidden: degenen die helemaal niet bidden, wat al hun goede daden teniet doet, en degenen die een bepaald gebed op een bepaalde dag niet verrichten, wat de goede daden van die dag teniet doet. Dus het teniet doen van alle goede daden gebeurt bij degenen die alle gebeden achterwegen laten, en het teniet doen van de goede daden van een bepaalde dag gebeurt bij degene die een bepaald gebed achterwege laat.

  Shaykh Ibn ‘Uthaymeen werd in Fataawa al-Siyaam (p. 87) gevraagd over de regelgeving van het vasten van degene die niet bidt.

  Hij antwoordde:

  Het vasten van degene die niet bidt is niet geldig en het wordt niet geaccepteerd, want degene die niet bidt is een kaafir en een afvallige, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “ Wanneer zij dan berouw tonen, en de shalat onderhouden en de zakat geven, dan zijn zij jullie broeders in de godsdienst.”

  [al-Tawbah 9:11]

  En de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) zei: “Tussen een man en shirk en kufr staat het opgeven van zijn gebed.” Overleverd door Muslim, 82. En hij (sallalahu alayhi wa salam) zei: “Het verbond dat ons van hen scheidt is het gebed; wie het gebed opgeeft is een kaafir.” Verhaald door al-Tirmidhi, 2621; geclassificeerd als saheeh door al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi.

  Dit is ook de mening van de meeste Sahaabah, waarschijnlijk is er zelfs overeenstemming over. ‘ Abd-Allah ib Shaqeeq (moge Allah hem genadig zijn), die een van de bekende Yaabi’een was, zei: “De metgezellen van de Profeet (sallalahu alayhi wa salam) dachten niet dat het weglaten van een daad een persoon een kaafir maakt, behalve het gebed. Hierop gebaseerd, wanneer een persoon vast maar hij bidt niet, dan wordt zijn vasten verworpen en niet geaccepteerd, en het zal hem niets opbrengen bij Allah op de Dag der Opstanding. We zeggen tegen hem: Bidt en vast dan, want als je vast maar niet bidt, dan zal je vasten verworpen worden, want daden van aanbidding worden niet geaccepteerd van iemand die niet bidt.

  Het ‘ Standing Committee (10/140)’ werd gevraagd: als een persoon alleen in ramadaan vast en bidt, maar hij stopt met bidden zodra Ramadaan voorbij is, telt zijn vasten dan?

  Zij antwoordden:

  Het gebed is een van de pilaren van Islam, en het is de belangrijkste pilaar na de Shahaadatayn. Het is een indiiduele verplichting (fard ‘ ayn), en wie het niet omdat hij ontkent dat het verplicht is, of omdat hij het niet doet omdat hij achteloos en lui is, is een kaafir. Met betrekking tot degenen die vasten in Ramadaan en alleen in Ramadaan bidden, dit is proberen Allah te bedriegen, en er zijn helaas inderdaad mensen die alleen in Ramadaan aan Allah denken. Hun vasten is niet geldig als zij niet op andere tijden dan in Ramadaan bidden, het maakt hen ongelovigen in de zin van ernstige kufr (kufr akbar), zelfs al ontkennen ze niet dat het gebed verplicht is, dit is volgens een van de twee verschillende meningen van geleerden hierover.

 9. #29

  Default Te lui om te bidden? De oplossing

  Vraag:
  Ik geloof in Allah en al Zijn Boodschappers en Boeken, maar soms voel ik me te lui om te bidden. Ik ben op zoek naar een oplossing hiervoor en een manier om niet zo lui te zijn. Ik wil dit heel graag, maar de listen van Shaytaan zijn voor mij te sterk.

  Antwoord:

  Alle lof zij Allah.

  Als een persoon daadwerkelijk in Allah, Zijn Boodschappers en Zijn Boeken gelooft, en gelooft dat het gebed verplicht is, en de grootste pilaar is van de Islam na de Shahaadatayn, dan kunnen we ons niet indenken dat hij het nalaat om te bidden of onachtzaam omgaat met zijn gebed. Hij zou hij geen rust moeten voelen totdat hij dit belangrijke ritueel met regelmaat verricht.

  Hoe meer het geloof van een persoon toeneemt, hoe bezorgder hij zal zijn om te doen wat Allah hem heeft opgelegd. Om jouw gebed serieuzer te nemen, kun je de volgende adviezen in acht nemen:

  1. Je dient vastberaden te geloven dat het gebed verplicht is en één van de grootste pilaren is van de Islam. Je dient je te realiseren dat een strenge waarschuwing is gegeven aan degene die het gebed achterwege laat. Onder andere zoals in de overlevering vermeld, waarin de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

  “Tussen een man en Koefr en Shirk staat het verlaten van het gebed.”
  (Moeslim)

  Ook heeft hij (vrede zij met hem) gezegd:

  “Tussen de man en het ongeloof bevindt zich het gebed. Wie dit verwaarloost, heeft ongeloof gepleegd.”
  (at-Tirmidhi, an-Nasaa’i, Ibn Maadjah)

  2. Je dient te begrijpen dat het uitstellen van het gebed na haar tijd een grote zonde is. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

  “Maar na hen volgden andere generaties, die de Salaat achterwege lieten en de begeerten volgden. Daarom zullen zij verlies tegemoet zien.”
  (Soerat Maryam: 59)

  Ibn Mascoed heeft betreffende “al-Ghayy” gezegd (in bovenstaande vers vertaald als verlies) dat dit een diepe en smerige vallei in de Hel is.

  Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

  "Wee (al-Wayl) dan de verrichters van het gebed. Degenen die onachtzaam zijn met hun gebed.”
  (Soerat al-Maacoen: 4-5)

  3. Je dient ernaar te streven om het gebed gezamenlijk in de moskee te verrichten. Verwaarloos dit niet. En weet dat het gezamenlijke gebed in de moskee, volgens de meest correcte mening, verplicht is (voor de man). Dit gebaseerd op vele bewijzen, waaronder de woorden van de Profeet (vrede zij met hem):

  “Wie de oproep tot het gebed hoort en hier geen gehoor aan geeft, zijn gebed is niet geldig, tenzij hij een geldig excuus heeft.”
  (Ibn Maadjah, Daaraqoetni en al-Haakim)

  Aboe Hoerayrah heeft gezegd:
  “Een blinde man kwam naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: ,,O Boodschapper van Allah, ik heb niemand om me naar de moskee te begeleiden.” En hij vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) toestemming om het gebed in zijn huis te verrichten. Hij (vrede zij met hem) gaf hem toestemming en toen hij zich weg draaide, riep hij (vrede zij met hem) hem terug en vroeg: “Kan je de oproep tot het gebed horen?” Hij antwoordde: “Ja.” Waarna hij (vrede zij met hem) zei: “Geef er dan gehoor aan.”
  (Moeslim)

  Zo zijn er nog vele andere bewijzen die duiden op de plicht hiervan.

  4. Indien jij je aan het gebed vasthoudt, is er goede hoop dat jij zal behoren tot de zeven die Allah zal beschaduwen met Zijn schaduw (op de Dag der Opstanding).

  Onder deze zeven is er “Een jongeman die opgroeide in aanbidding van zijn Heer” en “Een man wiens hart was verbonden met de moskee.”
  (al-Boekhaari en Moeslim)

  5. Je zal de grote beloning verdienen voor het gebed, vooral voor het gezamenlijk gebed. In de Sahiehayn is het overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd:

  “Het gezamenlijke gebed van een man is 27 keer beter dan het gebed in zijn huis of marktplaats. Wanneer hij namelijk de Woedoe’ verricht en dit goed doet, en slechts naar de moskee gaat om daar te bidden, dan is er geen stap die hij zal nemen of hij zal (daardoor bij Allah) in rang stijgen en zijn zonden zullen daarmee worden gewist. Als hij bidt, blijven de Engelen zegeningen voor hem vragen net zolang hij op de plaats is waar hij heeft gebeden, zeggende: “O Allah, zegen hem. O Allah heb genade met hem.” En jullie bevinden je in staat van gebed, zolang je wacht op (het aanbreken van) het gebed.”
  (al-Boekhaari en Moeslim)

  cOethmaan ibn cAffaan heeft gezegd:
  “Ik hoorde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zeggen: “Wie de Woedoe’ doet voor het gebed en dit op een goede wijze verricht, daarna loopt om het voorgeschreven gebed te verrichten, gezamenlijk of in de moskee; Allah zal hem zijn zonden vergeven.”
  (Moeslim)

  6. Je dient kennis te nemen van de voortreffelijkheden van het gebed en over de zonde van het niet verrichten hiervan. We adviseren je het boek “As-Salaah, limaadha?” (“Het gebed, waarom?”) van Sheikh Mohammed ibn Ismaciel al-Moeqaddim te lezen en te luisteren naar de lezing “Limaadhaa laa toesallie”?” (“Waarom bid jij niet?”) van Sheikh Mohammed Hoesayn Yacqoeb. Deze zullen, met de Wil van Allah, jou van nut zijn.

  7. Je dient goede vrienden te kiezen die ijverig zijn in het gebed, hier aandacht aan besteden en wegblijven van mensen die dit niet zijn. Een persoon wordt namelijk beïnvloed door zijn vrienden.

  8. Blijf weg van zondigen in elk aspect van je leven en houdt vast aan de Islamitische Wetgeving in de omgang met anderen. Vooral in de omgang met het andere geslacht. Het zondigen is namelijk één van de zaken die je afhoudt van het verrichten van daden van aanbidding, en het is een zaak die de invloed van de Shaytaan op jou vergroot.

  We vragen Allah om jou en ons tot Zijn deugdzame dienaren te doen behoren en die dicht bij Hem staan.

  En Allah weet het best.

 10. #30

  Default


Similar Threads

 1. PLaats hier alle mooie dua's die je kan vinden.
  By Faith in forum Islam Video
  Replies: 9
  Last Post: 08-12-2011, 11:12
 2. Replies: 3
  Last Post: 26-09-2011, 07:00
 3. Replies: 9
  Last Post: 13-08-2010, 11:35
 4. Mijn hoekje
  By allochtoontje in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 36
  Last Post: 25-06-2010, 09:13

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •