Personen die tijdens de Spaanse koloniale overheersing in de Westelijke Sahara werden geboren hebben niet het recht op de Spaanse nationaliteit