De Belgische koning Filip heeft zijn "diepste spijt" betuigd voor de wandaden in Congo in de koloniale periode tijdens het bewind van een van zijn voorgangers, koning Leopold II.