Nederland moet in kaart gaan brengen welke maatregelen tegen IsraŽl genomen kunnen worden als dat land overgaat tot annexatie van Palestijns gebied.