Koning Mohammed VI riep in zijn troonrede op tot veralgemenisering van verschillende socialezekerheidsprogramma's voor alle Marokkanen.