Een grote groep mensen in sociale huurwoningen die een te hoge huur hebben in verhouding tot hun inkomen, krijgt volgend jaar het recht op een verlaging van de huur.