Veel migranten op Lesbos weigeren hun intrek te nemen in een tijdelijk opvangkamp. Daardoor blijven duizenden bedden onbezet.