In Nederlandse nieuwsmedia komen nog altijd vaker mannen voorbij dan vrouwen, en ook witte mensen zijn oververtegenwoordigd.