De veroordeling van de agent in de zaak-Mitch Henriquez kan in stand blijven. Dat is het advies van de advocaat-generaal aan de Hoge Raad.