Het aantal mensen in de bijstand is in de eerste helft van 2020 licht gestegen.