Page 4 of 4 FirstFirst ... 234
Results 31 to 33 of 33

Thread: # 24 uur uit het leven van een Moslim [Volgens de leer van de Quraan]

 1. #31
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Rechtvaardig zijn

  Gelovigen zullen niet onbewogen blijven als ze oneerlijkheid zien, horen of daarover te horen krijgen. De leer van de Koran volgens welke zij leven, vertellen hen om iets te doen tegen iedere vorm van wreedheid, om de rechten te verdedigen van degenen die onrecht zijn aangedaan en om tussenbeide te komen, om hen tot hulp te zijn. In Soerah an-Nisaa’ beschrijft Allah het hoogstaande begrip van gelovigen van rechtvaardigheid:

  O jullie die geloven! Weest standvastigen ten aanzien van de gerechtigheid, als getuigen omwille van Allah. Zelfs tegenover jullie zelf of de ouders en de verwanten, of het nu een rijke of een arme is (waartegen getuigd moet worden), want Allah kent hun belangen beter. Volgt niet de begeerte om niet rechtvaardig te zijn. En indien jullie verdraaien of je afwenden, dan voorwaar: Allah weet wat jullie doen. (an-Nisaa’ 4:135)


  Gelovigen zullen alle middelen inzetten om onrecht te voorkomen. Ook al handelen de meeste mensen op een tegenovergestelde manier, hun onzorgvuldigheid en gebrek aan geweten maakt gelovigen niet apathisch. Ze weten dat ze ondervraagd zullen worden in het Hiernamaals over de inspanningen die ze verricht hebben om onrechtvaardigheid te voorkomen. Ze zullen niet proberen om hun verantwoordelijkheid te ontlopen, zoals veel mensen op deze wereld doen, door te beweren dat ze niets gezien, gehoord of gemerkt hebben. Ze denken eraan dat wanneer zij onzorgvuldig te werk gaan, niet slechts zij de verliezers zullen zijn, maar ook alle mensen die onrecht zijn aangedaan door de onrechtvaardigheid. En dat, als zij gewetensgetrouw handelen, niet slechts zij als winnaars uit de bus komen, maar dat ook alle onderdrukten er beter van zullen worden. Daarom zullen zij nooit gedesinteresseerde toeschouwers van onrechtvaardigheid zijn. Als er ook maar iets van onrechtvaardigheid is, dan zullen ze die nooit negeren door zich alleen maar met hun eigen zaken te bemoeien en door te doen alsof ze die niet hebben gezien.

  Ook al zou de leer van de Koran strijdig zijn met het nut voor een individueel mens, en zelfs al is die leer soms moeilijk te accepteren, zij vereist dat rechtvaardigheid altijd in acht wordt genomen zonder onderscheid te maken tussen moeders, vaders, bekenden, onbekenden, rijken of armen. Daarom probeert een gelovige niet onrechtvaardig te zijn gedurende de dag en doet hij zijn best om zijn ogen niet te sluiten voor onrechtvaardigheid. Hij probeert iedereen te geven wat hem toekomt.

  Bijvoorbeeld, wanneer hij langs een rij mensen loopt die op de bus staat te wachten, zal hij zich netjes gedragen en zal hij zijn ogen niet sluiten voor iemand die dat niet is. Hij zal ingrijpen op een manier die passend is bij een nobel karakter en zonder spanningen te veroorzaken. Bij een wedstrijd zal hij zijn best doen om een ieder die het verdient te loven en zijn prijs toe te kennen. Hij zal degenen verdedigen die het bij het juiste eind hebben, zonder onderscheid te maken tussen degenen met wie hij wel of niet bevriend is. Wanneer hij of een goede vriend een vergissing maakt, dan geeft hij dat openlijk toe, indien hij met die vergissing iemand schade heeft berokkend. Hij zal er alles aan doen wat er in zijn vermogen ligt om de schade te vergoeden of ongedaan te maken
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 2. #32
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Eerlijkheid

  Sommige mensen zien er niets verkeerds in om te liegen, om zo een fout te verbergen die ze gemaakt hebben, om er beter van te worden, zichzelf te redden uit een benarde situatie of om mensen zover te krijgen dat ze voor hen doen wat zij willen. Ondanks het feit dat ze weten dat wat ze deden fout is en dat hun fouten ieder moment onthuld kunnen worden, nemen ze hun toevlucht tot dergelijk gedrag. Ze denken er niet aan dat ze voor alles wat ze gezegd en gedaan hebben verantwoording zullen moeten afleggen op de Dag des Oordeels.

  Maar gelovigen doen nooit “water bij de wijn” als het gaat om eerlijkheid. Ze weten dat ze te allen tijde eerlijk moeten zijn, zoals Allah in de Koran geopenbaard heeft:

  O jullie die geloven! Vreest Allah en spreekt het ware woord. (al-Ahzaab 33:70)

  Zij volgen dit gebod iedere dag nauwkeurig op. Zoals we bijvoorbeeld zeiden bij een eerder onderwerp dat we besproken hebben, zoeken ze geen toevlucht bij leugens om een fout te verdoezelen. Ze bieden onmiddellijk hun excuses aan wanneer ze zich vergist hebben en proberen het weer goed te maken. Ze vertellen geen leugens om meer respect af te dwingen of om geliefder te worden. Welke reden er ook mag zijn, ze zien liegen niet als oplossing.

  Daarom hoeft iemand die leeft volgens de leer van de Koran geen moeite te doen om een leugen te verzinnen, en zich ook geen zorgen te maken dat de leugen ontdekt wordt. Hij leeft het goede, veilige en vredige leven dat eerlijkheid en oprechtheid met zich meebrengt. Iemand die deze prijzenswaardige manier van gedrag aanneemt in deze wereld, zal zelfs een nog betere beloning ontvangen in het Hiernamaals. Allah kondigt deze goede tijdingen aan voor de rechtvaardig handelende mensen:

  Allah zei: “Dit is een Dag waarop hun waarachtigheid zal baten; er zijn voor hen Tuinen waar onder door de rivieren stromen, zij zijn eeuwig levenden daarin. Allah is welbehaagd met hen en zij zijn welbehaagd met Hem. Dat is de geweldige overwinning. (al-Maa’ida 5:119)

  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 3. #33
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  # Conclusie

  In dit boek hebben we gezien dat gelovigen als richtlijn hebben om 24 uur per dag te leven volgens de waarden die Allah heeft geopenbaard in de Koran. Hoe de omstandigheden ook zijn, ze zullen te allen tijde goed gedrag laten zien. Hun waarden veranderen niet; ze schikken zich altijd naar Allah’s geboden en aanbevelingen. Ze nemen Allah’s boodschapper, moge Allah hem zegenen en hem vrede schenken, als voorbeeld. Allah prijst hem in de Koran met deze woorden:

  En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter (al-Qalam 68:4)


  Er is slechts één manier om te ontsnappen aan de eindeloze bestraffing van het Vuur: leven volgens de Koran en de soenna, omdat Allah via deze middelen (de Koran en de soenna) de mensen hun geheugensteun geeft. Het redt mensen van de onwetendheid waarin zij verzonken zijn, hun primitieve manier van denken, stressvolle omgevingen, negatieve karaktereigenschappen, ongegronde angsten, verkeerde geloofsovertuigingen en de martelingen van het Vuur die het gevolg zijn van al deze dingen. In plaats hiervan winnen ze begrip en wijsheid, hogere waarden, een gezonde omgeving vol gemoedsrust en –het allerbelangrijkst- een leven in de Tuin vol van eindeloze zegeningen.

  Er is slechts één manier om alle bezorgdheden, gevechten, oorlogen, vijandigheid, gebreken en woede die onze wereld vullen, te verwijderen: te leven volgens de leer van de Koran en de soenna van Mohammed, moge Allah hem zegenen en vrede schenken. Er is geen andere manier voor iemand om het geluk, welzijn, de rechtvaardigheid, de liefde en de vrede die hij wenst, te verkrijgen.

  Leven volgens de leer van de Koran en de soenna als een verdediging tegen onrecht, conflicten, ongelijkheid, jaloezie, oorlog, oneerlijkheid, verspilling, angst, fanatisme, wreedheid, geweld, immoraliteit en meer van dat soort dingen, is de meest fundamentele oplossing voor mensen om rustig, vredig, gelukkig en rechtvaardig te kunnen leven.

  Ondanks dit, en omdat ze het ware geloof de rug toe hebben gekeerd ter wille van klein gewin, wereldse voordeeltjes en menselijke zwakte, brengen sommige mensen grote schade toe aan zichzelf. Wanneer een mens de Koran en de soenna de rug toekeert, wil dit zeggen dat hij onbewust blijft van de waarheden die van levensbelang voor hem zijn. Echter, de middelen die hij en wereldse mensen hebben vergaard, zullen niet voldoende zijn om te overleven in situaties en problemen waar ze in deze wereld op stuiten. Mensen zoals hij zullen hun hele leven doorbrengen in benauwdheid, zorgen, stress, angst en tegenspoed, zonder een oplossing voor hun problemen. En later zullen ze deze situatie accepteren en de rest van hun leven doorbrengen terwijl ze zich bedrogen voelen, denkend dat hun eigen lijden nou eenmaal bij het leven hoort, terwijl het eigenlijk een bestraffing is, omdat ze niet leven volgens het geloof.

  Gelovigen die de waarden volgen die door Allah in de Koran zijn beschreven en deze ieder moment van hun leven laten overheersen, zullen op de beste manier leven. Allah verkondigt met de volgende woorden goede tijdingen aan deze gelovigen:

  En noch jullie bezittingen, noch jullie kinderen zijn het die jullie dichter bij Ons brengen, maar wie gelooft en goede werken verricht; zij zijn degenen voor wie er een veelvoudige beloning is voor wat zij gedaan hebben, en zij zullen in de verblijfplaatsen veilig zijn. (Saba’ 34:37)

  Voorwaar, degenen die geloven en goede daden verrichten en de salaat (gebed) onderhouden en de zakaat (armenbelasting) geven, voor hen zal hun beloning bij hun Heer zijn. En voor hen zal er geen vrees zijn en zij zullen niet treuren. (al-Baqara 2:277)

  Zij zijn degenen die het verbond met Allah nakomen en het verbond niet verbreken. En degenen die onderhouden wat Allah heeft bevolen te onderhouden. En zij vrezen hun Heer en zij zijn bang voor de slechte afrekening. En degenen die geduldig zijn bij het zoeken naar het welbehagen van hun Heer, en die de salaat onderhouden en die bijdragen geven van waar Wij hun mee voorzagen, in het verborgene en openlijk. En die door het goede het kwade opheffen. Zij zijn degenen voor wie er de goede eindbestemming is. (ar-Ra’d 13:20-22)
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

Similar Threads

 1. Replies: 2
  Last Post: 04-12-2011, 07:36
 2. Wat is een goede moslim volgens jullie?
  By IMO in forum Vraag & Antwoord
  Replies: 6
  Last Post: 25-09-2011, 04:37
 3. Replies: 4
  Last Post: 01-09-2011, 01:54
 4. # Echte Wijsheid,, Beschreven In de Quraan
  By Tufa7e in forum Koran & Hadith
  Replies: 51
  Last Post: 11-11-2010, 12:06
 5. Leer mij berbers..
  By Berberselady in forum Onzin voor je leven!
  Replies: 142
  Last Post: 16-05-2010, 02:34

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •