Page 2 of 12 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 118

Thread: Vrijdag Surat Kahf!

 1. #11

  Default

  75. Hij antwoordde: "Zei ik u niet dat gij nimmer in staat zoudt zijn mij met geduld te vergezellen?"

  76. Mozes zeide: "Indien ik u wederom iets vraag houd mij dan niet in uw gezelschap, dan hebt gij zeker een verontschuldiging van mijn kant."

  77. Aldus vervolgden zij hun weg totdat zij bij de inwoners ener stad kwamen aan wie zij om eten vroegen, doch dezen weigerden hun gastvrijheid te betonen. Nu vonden zij daar een muur, die op het punt stond in te storten en hij herstelde deze. Mozes zeide: "Indien gij wildet, hadt gij er loon voor kunnen vragen."

  78. Hij zeide: "Dit is de scheiding tussen u en mij. Ik zal u thans de verklaring geven van datgene waarvoor gij geen geduld kondet tonen."

  79. "Wat de boot betreft, deze behoorde aan arme lieden die op de rivier werkten, en ik verkoos haar onbruikbaar te maken want achter hen was een koning die alle (goede) schepen met geweld in beslag wilde nemen."

  80. "En wat de jongeling betreft, zijn ouders waren gelovigen en wij vreesden dat hij schande over hen zou brengen door zijn opstandigheid en ongeloof."

  81. "Derhalve wensten wij dat hun Heer hun in zijn plaats een ander kind zou schenken dat reiner en zachtmoediger zou zijn (dan hij)."

  82. "En wat de muur betreft, deze behoorde aan twee weesjongens in de stad en daaronder lag hun schat (begraven), hun vader was een rechtvaardig man derhalve behaagde het uw Heer dat zij volwassen zouden worden en dan hun schat zouden opgraven als een genade van uw Heer, en dit alles deed ik niet uit mezelf. Dit is de verklaring van datgene waarvoor gij geen geduld kondet tonen."

  83. Men vraagt u betreffende Zol-Qarnain. Zeg: "Ik zal u zijn verhaal vertellen."

  84. Wij vestigden zijn macht op aarde en schonken hem de middelen (en het vermogen) alles te volbrengen.

  85. En hij volgde een weg,

  86. totdat hij het verste punt in de richting van de ondergaande zon bereikte, en deze in een bron van modderig water zag ondergaan, waarbij hij een (ongelovig) volk aantrof. Wij zeiden: "O, Zol-Qarnain, bestraf hen of behandel hen met vriendelijkheid."

  87. Hij zeide: "Wat betreft degene die kwaad doet, hem zullen wij straffen; daarna zal hij worden teruggebracht tot zijn Heer die hem straffen zal met een gestrengere straf."

  88. "Doch wat hem betreft die gelooft en oprecht handelt, hij zal een goede beloning ontvangen, en Wij zullen hem op Ons bevel alle gemakken verschaffen."

  89. Vervolgens ging hij een andere weg.

  90. Totdat hij het land van de rijzende zon bereikte, en ontdekte dat zij over een volk opging voor hetwelk Wij geen beschutting er tegen hadden verschaft.

  91. Zo was het, en Wij hadden volledig kennis van wat hij bezat.

  92. Vervolgens ging hij weer een andere weg.

  93. Totdat hij tussen twee bergen kwam, waar hij een volk aantrof dat amper een woord verstond.

  94. Zij zeiden: "O Zol-Qarnain, Gog en Magog stichten onheil op aarde, mogen wij u dan schatting betalen mits gij een afscheiding tussen hen en ons opricht?"

  95. Hij antwoordde: "De macht waarmee mijn Heer mij heeft bekleed is beter, doch gij kunt mij met lichamelijke kracht helpen. Ik zal tussen u en hen een sterke afscheiding oprichten."

  96. "Brengt mij blokken ijzer." (Zij deden dit) totdat hij de ruimte tussen de beide rotsen had opgevuld; toen zeide hij: "Blaast." totdat (het ijzer) wit gloeiend werd, nu zeide hij: "Brengt mij gesmolten koper, opdat ik het er overheen giete."

  97. Derhalve waren zij (Gog en Magog) niet (meer) in staat er overheen te klimmen, noch waren zij bij machte er doorheen te graven.

  98. Hij zeide: "Dit is een genade van mijn Heer. Maar wanneer de belofte van mijn Heer vervuld zal worden, zal Hij dit uiteen doen vallen. En de belofte van mijn Heer is werkelijkheid,

  99. En op die Dag zullen Wij sommigen hunner tegen anderen laten opstaan en de bazuin zal worden geblazen. Dan zullen Wij hen allen tezamen verzamelen.

  100. En Wij zullen op die dag de hel aan de ongelovigen tonen.

  101. Wier ogen gesluierd waren voor de herinnering aan Mij, en die zelfs niet konden horen.

  102. Denken de ongelovigen dat zij Mijn dienaren tot beschermers kunnen nemen buiten Mij? Voorwaar Wij hebben de hel bereid tot een onthaal voor de ongelovigen.

  103. Zeg: "Zullen wij u verhalen omtrent degenen die het grootste verlies in hun werken zullen lijden?"

  104. Diegenen, wier streven gericht is op het leven dezer wereld en denken dat zij een bijzonder goed werk verrichten,

  105. Dezen zijn het die de tekenen van hun Heer en de ontmoeting met Hem verwerpen. Derhalve zijn hun werken verloren gegaan en op de Dag der Verrijzenis zullen Wij geen weegschaal voor hen oprichten.

  106. De hel is hun beloning wegens hun ongeloof en de spot die zij met Mijn Tekenen en Mijn boodschappers bedreven.

  107. Voorwaar, de gelovigen die goede werken doen, zullen de tuinen van het Paradijs tot onthaal hebben.

  108. Daarin zullen zij vertoeven en zij zullen niet wensen daaruit weg te gaan.

  109. Zeg: "Al ware de oceaan inkt voor de Woorden van mijn Heer, zo zou de oceaan zijn uitgeput eer de Woorden van mijn Heer ten einde komen - zelfs al zouden Wij er evenveel ter aanvulling toevoegen."

  110. Zeg: "Ik ben slechts een mens gelijk gij, doch mij wordt geopenbaard dat uw God slechts één God is. Laat daarom degene, die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders met Hem vereenzelvigen."
  Weet dat hetgeen je ontglipt jou niet was toegezegd,
  en dat hetgeen je overkomt je niet kon ontlopen.

 2. #12
  *~Kama Toedinoe Toedaan~* Faith's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  3,108

  Default

  Up.

 3. #13
  *~Kama Toedinoe Toedaan~* Faith's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  3,108

  Default

  Het is weer vrijdag, allemaal surah Alkahf lezen inshaAllah, 'k ga me klaar maken voor salat Aduhr inshaAllah, taqabbal Allahoe mina oe minkoem inshaAllah.

 4. #14
  *~Kama Toedinoe Toedaan~* Faith's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  3,108

  Default

  .....

 5. #15

  Default

  Alvast een upje.
  Weet dat hetgeen je ontglipt jou niet was toegezegd,
  en dat hetgeen je overkomt je niet kon ontlopen.

 6. #16
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Alvast een upje
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 7. #17
  *~Kama Toedinoe Toedaan~* Faith's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  3,108

  Default

  .....

 8. #18
  *~Kama Toedinoe Toedaan~* Faith's Avatar
  Join Date
  Dec 2010
  Posts
  3,108

  Default

  Up insha'Allah!

 9. #19
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  :).
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 10. #20

  Default

  up!

  Was eigenlijk wel benieuwd of jullie de eerste 10 Ayaats uit jullie hoofd hebben geleerd

  (ik nog niet helaas)
  tesriet nwanzaar

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 29-03-2011, 04:34
 2. Surat al-Ikhlaas.
  By Tufa7e in forum Koran & Hadith
  Replies: 0
  Last Post: 27-03-2011, 03:15
 3. De beloning voor het lezen van Al Kahf op Vrijdag.
  By X-Meisjj-X in forum Koran & Hadith
  Replies: 7
  Last Post: 20-01-2011, 11:24
 4. # Aantal belangrijke Surat
  By Tufa7e in forum Koran & Hadith
  Replies: 9
  Last Post: 19-10-2010, 10:34
 5. sourat al kahf- de spelonk
  By IMO in forum Koran & Hadith
  Replies: 1
  Last Post: 23-09-2010, 11:27

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •