38 procent van de ondervraagde Nederlanders geeft aan negatief te denken over moslims.