Page 1 of 14 12311 ... LastLast
Results 1 to 10 of 133

Thread: # Een Handleiding Tegen Sihr, Bezetenheid en het Boze Oog.

 1. #1
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default # Een Handleiding Tegen Sihr, Bezetenheid en het Boze Oog.

  Een handleiding tegen Sihr, bezetenheid en het boze oog, uit de Koran en de authentieke Sunnah.

  Geschreven door Abu Abderrahman Ibn Ahmed.


  Inhoudsopgave:
  Voorwoord van de auteur.
  1. De bewijzen voor het bestaan van de Djinn.
  - 1.1 Definitie van de Djinn.
  - 1.2 De soorten Djinn.
  - 1.3 Moslims en ongelovigen onder de Djinn.
  2. De strijd is begonnen!!
  3. Wat is Sihr?
  - 3.1 Sihr als betekenis in het geloof.
  - 3.2 Bewijs van Sihr in de Koraan en Sunnah.
  - 3.3 Bewijs uit de Koraan.
  - 3.4 Bewijzen uit de Sunnah.
  4. Het Contract tussen de Tovenaar en de Shaytaan.
  5. Het gevaar van het bezoeken van een Tovenaar!!
  6. Hoe herken ik een Tovenaar?
  7. Sihr en zijn vormen.
  8. De werkers van de Tovenaar(Gadim Al-Sihr).
  9. Plekken waar de Sihr vaak verborgen zit.
  10. Bezetenheid en zijn verschillende vormen.
  - 10.1 Bewijzen uit de Koraan.
  - 10.2 Bewijzen uit de Sunnah.
  - 10.3 De niveau’s van Bezetenheid door de Djinn.
  - 10.4 Het binnentreden van het menselijk lichaam en de reden waarom.
  - 10.5 Djinn Tajier, feit of fictie!
  11. Het Boze Oog en Al-Hasad.
  - 11.1 Het Boze Oog is echt en geen fabeltje!
  - 11.2 Bewijzen uit de Koraan.
  - 11.3 Bewijzen uit de Sunnah.
  - 11.4 Verschil tussen het Boze Oog en Al-Hasad.
  - 11.5 Soorten Boze Oog.
  - 11.6 Boze Oog van de mens en van de Djinn!
  - 11.7 De eigenschappen van de ‘Aaien en de Hasid.
  - 11.8 Hoe werken het Boze Oog en Hasad?
  - 11.9 Wat te doen om het Boze Oog af te weren als men vreest dat men
  wordt geraakt?
  12. Algemene Symptomen voor Sihr, Bezetenheid en Het Boze Oog en
  Al-Hasad.
  - 12.1 Symptomen van Sihr.
  - 12.2 Symptomen van Bezetenheid.
  - 12.3 Symptomen van Al-‘Ain(Boze Oog en Al-Hasad).
  - 12.4 Manieren om te ontdekken wat je hebt.
  13. Dromen en hun betekenissen.
  - 13.1 Al-Jathoom ook wel bekend als boegebez.
  - 13.2 De Medische Jathoom.
  - 13.3 Al-Jathoom veroorzaakt door de Djinn.
  14. Voorkomen is beter dan genezen!
  - 14.1 De smeekbedes van de Ochtend en de Avond.
  - 14.2 De Standaard Zaken.
  - 14.3 De Voorwaarden van Laa Illaha Illa ALLAH.
  - 14.4 De bruiloft van verderf en zonde!
  - 14.5 Advies aan het nieuwe bruidspaar.
  15. De behandeling nadat men getroffen is door Sihr en Bezetenheid.
  - 15.1 De Sihr onschadelijk maken als bekend is waar deze zich bevindt.
  - 15.2 Drie soorten Roqyah?
  - 15.3 De behandeling met de toegestane Roqyah voor degene die geraakt
  is door Sihr en Al-Mass.
  - 15.4 De Behandeling van Rabt.
  - 15.5 De Behandeling tegen Sihr Al-Makul wal Masrub.
  - 15.6 Al-Toekaal!
  - 15.7 Het veelvuldig drinken van Roqyah water.
  - 15.8 Transformatie.
  - 15.9 Tekenen dat een Djinn het lichaam heeft verlaten.
  16. De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad.
  - 16.1 De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad als de gever bekend
  is.
  - 16.2 De behandeling van het Boze Oog en Al-Hasad als de gever
  onbekend.
  17. De behandeling door verschillende wateren.
  - 17.1 Roqyah water.
  - 17.2 Zamzam water.
  - 17.3 Regenwater.
  - 17.4 Rozewater.
  18. De behandeling door middel van kruiden en planten.
  - 18.1 Al-Haltit
  - 18.2 Al-Theriak
  - 18.3 Dam Al-Agawayn
  - 18.4 Al-Qist Al-Hindi en Al-Qist Al-Bahri
  - 18.5 Sidr
  - 18.6 3ar3ar
  - 18.7 Senna
  - 18.8 Rayhaan
  - 18.9 Saffraan
  - 18.10 Gingseng
  - 18.11 Habbat Al-Sawda
  - 18.12 Al-Harmal
  19. De behandeling door middel van olieën.
  - 19.1 Olijfolie
  - 19.2 Sadeb Olie en Sadebkruid
  - 19.3 Habbat Sawda olie en Habbat Al-Sawda Kruid
  20. De behandeling door middel van honing.
  21. De behandeling door middel van dadels.
  22. De behandeling door het nachtgebed.
  23. De behandeling door middel van Hijamah.
  - 23.1 Betekenis van Hijaamah taalkundig en in het geloof.
  - 23.2 Geschiedenis van Hijaamah.
  - 23.3 Verschillende soorten Hijaamah.
  - 23.4 Bewijzen van Hijaamah in de Sunnah en een aantal regelgevingen
  ervan.
  - 23.5 De beste tijd voor Hijaamah.
  - 23.6 Hoe werkt Hijaamah?
  - 23.7 Hijaamah bij de Profeet(vrede zij met hem).
  - 23.8 Tegen welke aandoeningen of ziektes helpt Hijaamah?
  - 23.9 Wat te doen voor tijdens en na de behandeling.
  - 23.10 Hygiene hoe zit het daarmee?
  - 23.11 Hijaamah bij vrouwen.
  - 23.12 Mag de hajaam geld vragen?
  - 23.13 Wat gebeurt met de Djinn in het lichaam tijdens Hijaamah?
  - 23.14 Hijaamah tijdens het vasten?
  24. Zaken die de genezing vertragen of moeilijk maken.
  25. Kan ik zelf Roqyah doen?
  - 25.1 Toch een raaqi nodig?
  - 25.2 Tekenen van iemand die met Djinn werkt.
  - 25.3 Eigenschappen van een goede raaqi.
  - 25.4 Onduidelijkheid over de hadith van 70.000 mensen.
  26. Beproevingen en ziektes zijn een gunst van ALLAH.
  27. Meest gestelde vragen over Roqyah
  - 27.1 Het oordeel over het geld vragen voor Roqyah.
  - 27.2 Het oordeel over het uitvoeren van Roqyah bij een menstruerende
  vrouw of een persoon in Janabah(grote onreinheid).
  - 27.3 Het oordeel over het gebruiken van een amulet.
  - 27.4 Mag de raaqi de vrouw aanraken tijdens de behandeling?
  - 27.5 Mag de vrouw zich ontbloten tijdens de Roqyah?
  - 27.6 Wat is het oordeel van het schrijven van Koraan op blaadjes met
  saffraan en het laten oplossen in water?
  - 27.7 Het oordeel van het reciteren over grote hoeveelheden watertanks.
  - 27.8 Het oordeel van het bezoeken van een sahir of waarzegger zonder
  dat men weet dat het een sahir of waarzegger was.
  - 27.9 Het oordeel over het praten met de Djinn.
  - 27.10 Het oordeel over het gebruik van bukhoor(wierook) bij een Roqyah
  behandeling.
  - 27.11 Is het voldoende om Surah Al-Baqarah af te laten spelen voor
  bescherming in het huis of moet met het reciteren?
  - 27.12 Wat is het oordeel over drinken of wassen met water waarover de
  gever van het Boze Oog heeft geblazen of zichzelf in heeft gewassen of
  een kledingstuk in heeft gewassen voor het slachtoffer?
  - 27.13 Het vragen om hulp bij de Djinn voor Roqyah
  Tot Slot
  Appendix 1 Roqyah ayat Dwam Al-Fahisat(voor Djinn ‘Aasiq).
  Appendix 2 Roqyah ayat Al-Sihr.
  Appendix 3 Roqyah Algemeen.
  Appendix 4 Roqyah ayat Al-‘Ain wal Hasad.
  Appendix 5 Roqyah ayat Al-Harak.
  Appendix 6 Roqyah ayat Al-‘Adaab.
  Appendix 7 Roqyah ayat Al-Yahood Wa Nasara.
  Appendix 8 Kafl Al-Djasad(dichten van het lichaam
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 2. #2
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Voorwoord:

  Alle lof zij Allah, we prijzen Hem en vragen Zijn Hulp en we zoeken
  bescherming bij Allah tegen het slechte van onszelf en tegen het kwade
  van onze handelingen. Degene die wordt geleidt door Allah kan niet
  afdwalen en degene die Hij laat afdwalen kan niet geleidt worden.
  Ik getuig dat er geen God is dan Allah, Hij is Een, zonder partner met Hem
  en ik getuig dat Mohammed(vrede zij met hem) Zijn dienaar en
  boodschapper is.
  يا َأي  ها الَّ  ذي  ن آمنوْا اتُقوْا الّله  ح  ق تَقاته  و َ لا ت  موت  ن ِإلاَّ  وَأنتم م  سل  مو َ ن
  “O gij die gelooft, vreest Allah zoals het behoort en sterft niet, tenzij gij Moslim zijt”.(Ali
  ‘Imraan vers 102)
  يا َأي  ها النا  س اتُقوْا  رب ُ ك  م الَّذي  خَلَق ُ كم من ن ْ ف ٍ س  وا  ح  دة  و  خَل  ق من  ه ا
   ز  و  ج  ها  وبثَّ من  ه  ما ِ ر  جا ً لا َ كثيرًا  وِن  ساء  واتُقوْا الّله الَّ  ذي ت  ساءُلو َ ن ِب ه
   والأَ  ر  حام ِإنَّ الّله َ كا َ ن  عَلي ُ ك  م  رقيبًا
  “O, gij mensen, vreest uw Heer, Die u van één enkele ziel schiep en daaruit haar gezellin
  schiep en uit hen beiden mannen en vrouwen verspreidde en vreest Allah in Wiens naam
  gij een beroep op elkander doet en (weest plichtsgetrouw) betreffende de familiebanden.
  Voorwaar, Allah is Bewaker over u”.( An-Nissaa vers 1)
  يا َأي  ها الَّ  ذي  ن آمنوا اتُقوا اللَّه  وُقوُلوا َق  و ً لا  س  ديدًا
  يصل  ح َل ُ ك  م َأ  ع  ماَل ُ ك  م  وي  غف  ر َل ُ ك  م ُذنوب ُ ك  م  ومن ي  ط  ع اللَّه  و  ر  سوَله َفَق  د َفا  ز
  َف  وزًا  ع  ظيمًا
  “O, gij die gelooft! Vreest Allah en spreekt de waarheid”.
  “Hij zal uw werken goed voor u maken en u uw zonden vergeven. En wie Allah en Zijn
  boodschapper gehoorzaamt, heeft zeker een grote overwinning behaald”.(Al-Ahzaab vers
  70-71)
  Waarlijk de beste toespraak is de toespraak van Allah, de beste leiding is
  Mohammed’s(vrede zij met hem) leiding, en de slechtste zaken(over het
  geloof) zijn die, die(door de mensen) ingevoerd zijn, want iedere
  ingevoerde zaak is een bid’ah(verboden vernieuwing) en iedere bid’ah is
  een daad van misleiding die(wie er ook maar mee begon) in het Vuur zal
  verblijven.
  Vervolgens.
  Als we een onderwerp moeten kiezen in de Islam, waar de hedendaagse
  moslims weinig over weten dan is het wel Tovenarij(Sihr),
  Bezetenheid(Mass) en het Boze Oog(Al-‘Ain en Al-Hasad).
  Dit is te wijten aan de influisteringen van de Shaytaan, want immers 1 van
  zijn grootste wapens is het feit dat hij wil dat mensen niet van zijn bestaan
  afweten, maar een groot deel van dit probleem is ook aan de mens zelf te
  wijten, de moslims zijn teveel bezig met de wereld en niet met hun geloof.
  Ze praktiseren hun geloof nauwelijks en naast het gebed en het vasten zijn
  ze nauwelijks bezig met het vergaren van kennis.
  Het probleem komt naar voren als mensen opeens vreemde ziektes en
  gevoelens krijgen, als dochters niet meer willen trouwen, en mannen
  spontaan krankzinnig worden enz.
  Dan gaan deze onwetende mensen hulp zoeken en ze worden wanhopig en
  hopeloos, en dan komen ze vaak terecht bij de slechtste soort mensen op
  deze aarde, ze komen bij de menselijke Shayateen die de problemen van
  deze mensen verergeren en hen meetrekken in Shirk en Kufr.
  Vaak zeggen deze mensen dat ze niks anders aankunnen, de plaatselijke
  imam in de moskee heeft nauwelijks kennis over dit onderwerp, en de
  mensen worden verder gestuurd.
  Ook zijn er weing raaqis(mensen die Roqyah doen) die alles volgens de
  Koraan en Sunnah doen en geen verboden zaken verrichten. En daarom
  heb ik besloten om met de Wil van ALLAH een handleiding te gaan
  schrijven over dit onderwerp, en met deze handleiding wil ik Insha
  ALLAH een aantallen doelen bereiken.
  Het doel van dit werk is dat de mensen leren om bijzichzelf Roqyah te
  verrichten en bij hun eigen gezinsleden, zodat de roep om de tovenaars
  met de wil van Allah zal verdwijnen. Het is niet het doel van deze
  handleiding dat mensen na het lezen ervan raaqi gaan worden en andere
  mensen gaan behandelen.
  De kennis die in deze handleiding zit is genoeg voor mensen die zichzelf of
  directe famillie leden willen helpen, maar volstaat niet als een gids voor
  raaqis, daarvoor is meer kennis vereist zowel theoretisch als kennis die
  opgedaan moet worden in de praktijk.
  Het doel is ook dat de mensen hun vijand, namelijk Iblies(moge ALLAH
  hem vervloeken) en zijn volgelingen leert kennen, want om iemand te
  bestrijden dien je eerst je vijand te kennen.
  Maar het belangrijkste doel van deze handleiding is dat de mensen zich
  bewust worden van het kwaad wat hen bedreigt, en toevlucht zoeken bij
  Allah, door meer daden van aanbidden te verrichten, vergeving te vragen,
  berouw te tonen en zich niet door de wereld te laten verteren.
  Het gaat er dus om, om de mensen het kwaad te laten zien van het NIET
  goed praktiseren van het geloof, want men kan oftewel Allah aanbidden of
  het verlies tegemoedt gaan.
  Voor jullie staat dus dit werk klaar moge Allah het nuttig voor mijzelf en
  iedereen maken.
  Het heeft enige tijd gekost om dit in elkaar te zetten onder andere door de
  waswaas(influisteringen) die ik erdoor kreeg, maar alle Lof zij Allah, de
  Heer der Werelden die zijn dienaren altijd bijstaat hoe zwak ze ook zijn.
  Wal Hamdullilah!
  Tot slot wil ik vragen iedereen deze handleiding zoveel mogelijk te
  verspreidden onder onze broeders en zusters, moge Allah dit werk van mij
  accepteren en het nuttig maken voor mij en mijn gezisleden in het Graf en
  op de Dag des Oordeels.
  En moge ALLAH mijn ouders zegenen die mij de juiste opvoeding hebben
  gegeven en mijn vrouw die veel geduld met mij heeft gehad, en moge
  Allah mijn nageslacht tot een nageslacht maken dat HEM zal dienen met
  alles wat ze bezitten, zowel hun bezit als zichzelf.
  Het is niet toegestaan deze handleiding voor commerciële doeleinden te
  gebruiken, of iets aan te passen of weg te laten zonder toestemming van de
  auteur en de Rechter die hierover waakt is ALLAH de Rechter der rechters.
  Deze handleiding is geschreven om gratis omwille van ALLAH onder onze
  broeders en zusters verspreid te worden, doe dit dan ook en deel mee in de
  ajr(beloning).
  Ik ben slechts een zwakke dienaar van Allah, alles wat in de handleiding is
  verwerkt komt van betrouwbare boeken en lezingen van geleerden en
  specialisten op dit gebied en alles is volgens de Koraan en de authentieke
  Sunnah van onze geliefde Boodschapper Mohammed(vrede zij met hem)
  en naar voorbeeld van onze Vrome Voorgangers, de Salafu Saleeh.
  Ook zit er wat praktijk ervaring in verwerkt van mijzelf, ik vraag dus
  iedereen die fouten tegenkomt mij hiervan op de hoogte te stellen(met
  inachtneming van de juiste Achlaaq en niet in het openbaar).
  Al het goede komt van Allah, en al het slechte van mij en de Shaytaan,
  moge Allah mij vergeven en hem vervloeken.
  Voor vragen, opmerkingen en dergelijke die met dit onderwerp te maken
  hebben kan iedereen zich richten naar het volgende email adres:
  roqyah@live.nl
  Abu Abderrahman ibn Ibrahim
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 3. #3
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  1. De bewijzen voor het bestaan van de Djinn

  1.1 Definitie van de Djinn

  Wanneer we het hebben over de Djinn, hebben we het over een schepsel
  dat Allah geschapen heeft en dat net als de mens Allah moet aanbidden.
  In de Koraan in Surah Al-Dhaariat vers 56 staat:
   وما  خَل ْ ق  ت اْل ِ ج  ن  واْلِإن  س ِإلَّا لي  عب  دو  ن
  “En ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen. “
  Hoewel de Djinn net als ons geschapen is om Allah te aanbidden, zijn er
  verder vele verschillen tussen ons en hen, zo leven zij in een andere
  wereld, die zich in onze wereld bevindt, deze wereld is voor onze ogen
  onzichtbaar en ook de Djinn zelf zijn voor ons niet te zijn.
  Wij kunnen alleen een Djinn zien die een andere gedaante(dier, mens,
  object) aanneemt, maar daar zullen we later op terugkomen.
  Verder hebben de Djinn bepaalde krachten gekregen zoals, lange afstanden
  afleggen in zeer korte tijd, er zijn er bij die kunnen vliegen, er zijn erbij die
  zeer grote kracht bezitten, maar wat duidelijk moet zijn voor iedereen is dat
  dit alles met de wil van Allah gebeurt en dat de Djinn niet het
  ongeziene(Al-Ghayb) kunnen zien en weten zoals vele beweren.
  Zij zijn net als ons onwetend over het ongeziene, zoals het Uur, wanneer
  iemand doodgaat enz, deze macht en kennis ligt alleen bij Allah.
  In de Koraan in Surah Al-A’raaf vers 7 staat:
  ِإنه يرا ُ ك  م  ه  و  وَقِبيُله م  ن  حي ُ ث َ لا تر  ون  ه  م
  “Waarlijk, hij ziet u, hij en zijn stam, vanwaar gij hen niet ziet.”
  Het is dus al duidelijk dat de Djinn schepselen zijn van Allah, en dat ze van
  ons verschillen, dit verschil komt nog meer naar voren als we gaan kijken
  waaruit de Djinn zijn geschapen, het moge duidelijk zijn dat Allah de
  Verhevene de mens uit aarde heeft geschapen, de Djinn is uit iets anders
  geschapen, namelijk uit een rookloze vlam van vuur.
  In de Koraan Surah Al-Rahmaan vers 15 staat:
   و  خَل  ق اْل  جانَّ من ما ِ ر ٍ ج من نا ٍ ر
  “En Hij schiep de djinn uit een rookloze vlam van Vuur.”
  Verder is het zo dat de Djinn hier al eerder op de aarde leefden dan wij, zij
  zijn hier 2000 jaar eerder gekomen dan onze voorvader Adam(vrede zij
  met hem).
  In de Koraan Surah Al-Hidjr vers 26 en 27 staat:
   وَلَق  د  خَل ْ قنا الإِن  سا َ ن من  صْل  صا ٍ ل م  ن  ح  مٍإ م  سنو  ن
   واْل  جآنَّ  خَل ْ قناه من َقب ُ ل من نا ِ ر ال  س  موِم
  “Waarlijk Wij schiepen de mens uit droge, klinkende klei, uit zwarte modder in vorm
  gewrocht”.
  “En Wij hadden voorheen de djinn uit vlammend vuur geschapen”.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 4. #4
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  1.2 De soorten Djinn


  Het woordje Djinn heeft verschillende betekenissen in het arabisch, maar
  de betekenis die het meeste klopt is verborgen of verhullen.
  Al-Jawhari zegt: Al-Djaan is de vader van de Djinn, het meervoud is
  Djeenaan.
  In Al-Qamoos Al-Muheet staat: Djannahu Al-Layl betekent, de nacht heeft
  hem bedekt.
  Alles wat van jou verborgen is, is Djunna ‘Anka.
  Djinn Al-Layl betekent de duisternis van de nacht.
  In Lisaanul ‘Arab staat: Janana betekent het verbergen of verhullen van
  iets.
  De Djinn is dus een schepsel dat verborgen is voor ons, wij kunnen het niet
  zien, de foetus, betekent ook Al-Janeen, omdat het verborgen is voor het
  oog in de baarmoeder van zijn moeder.
  Ibn ‘Abd Al-Barr heeft gezegd: Volgens de geleerden van de Arabische
  Taal zijn er verschillende categorieen benamingen van de Djinn:
  1- Wanneer ze over de Djinn in het algemeen praten, dan gebruiken ze
  het woord Djinni.
  2- Als de Djinn van degenen zijn die samen met de mensen wonen in
  hun huizen, worden ze ‘ Aamir genoemd, waarvan het meervoud ‘
  Ummaar is.
  3- Als het een Djinn is die zich bezighoudt met kinderen, noemen ze die
  Arwaah(geesten)
  4- Als de Djinn slecht is dan noemen ze hem een Shaytaan(duivel).
  5- Als hij erger dan dat is, dan noemen ze hem een Maarid(demoon).
  6- Als hij erger dan dat is en zeer sterk is dan noemen ze hem een
  ‘ Ifriet, waarvan het meervoud ‘ Afaareet is.
  Dit zijn dus de benamingen van de verschillende soorten Djinn afhankelijk
  van hun kracht en activiteiten, we kunnen samenvatten dat al deze
  bovengenoemde namen in 3 soorten Djinn te verdelen zijn.

  Abu Tha’laba Al-Khushani zei: De Boodschapper van Allah(vrede zij met
  hem) zei:
  “De Djinn bestaan uit 3 types; Een type dat vleugels heeft, en zij vliegen
  door de lucht, een type dat de gedaante heeft van slangen en honden, en
  een type dat stopt voor een rust pauze en dan weer zijn reis
  vervolgt.”(Overgeleverd door al-Tahaawi in Mushkil al-Athaar 4/95 en
  saheeh verklaard door Albaani in al-Mishkaat 2/1206 nr. 4148)
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 5. #5
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  Note van Tufa7e Tussendoor:


  De Arabische stukjes uit de Qur'aan plaats ik niet,, anders krijg ik er Chinese lettertekens tussendoor,, en dat ziet er niet uit..
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 6. #6
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  1.3 Moslims en ongelovigen onder de Djinn

  Ik had al eerder aangegeven dat de Djinn voor hetzelfde als de mens zijn
  geschapen, namelijk het aanbidden van Allah de Verhevene en daarom
  bestaan er onder de Djinn moslims en ongelovigen.
  Wanneer we praten over moslim Djinn, noemen we ze gewoon Djinn, zij
  zijn namelijk onze broeders in het geloof en het is dus niet gepast om hen
  Shaytaan, Maarid of ‘Ifriet te noemen, omdat dit specifieke namen betreft
  voor de ongelovige Djinn.
  In de Koraan in Surah Al-Djinn vers 14-15 staat:

  “En er zijn onder ons Moslims en er zijn onder ons die van de rechte weg zijn afgeweken.
  En zij die zich onderwerpen - hebben de rechte weg gezocht”.

  “En zij die van de rechte weg afwijken, zullen brandstof der hel zijn.'"

  Ibn Mas’ood(moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert dat de
  Profeet(vrede zij met hem) zei:
  “Iemand van de Djinn(moslim) riep mij, en ik ben met hem meegegaan en
  reciteerde de Koraan voor hen. Hij(de Djinn) nam ons mee en liet ons de
  afdrukken van de plaatsen zien waar zij zijn geweest en de sporen van hun
  vuren.
  Ze vroegen hem(de Profeet) naar eten en hij zei; Jullie kunnen elke bot
  eten als vlees waarover de naam van Allah is uitgesproken en die in jullie
  bezit komt, en alle uitwerpselen als voedsel voor jullie dieren”.
  De Profeet(vrede zij met hem) zei: Dus gebruik deze dingen (de botten en
  uitwerpselen) niet om jullie zelf te reinigen(na het toileteren), want het is
  het voedsel en middelen voor jullie broeders(de moslim Djinn)”. (Muslim
  nr 450)


  Uit deze overlevering kunnen we dus het bewijs vinden dat de moslim
  Djinn onze broeders zijn en dat zij net als wij gewoon eten en zelfs dieren
  hebben die ook voor hen bepaalde zaken doen.
  Hoewel de moslim Djinn onze broeders zijn in het geloof, is het niet
  toegestaan voor ons om hun hulp in te roepen en dergelijke, omdat dit op
  den duur tot Shirk kan leiden zoals bij de tovenaars, we zullen het hier
  Insha Allah later wat uitgebreider over hebben in het hoofdstuk van de
  meest gestelde vragen. Wat wel toegestaan is om de Djinn uit te nodigen
  naar de Islam, dit dient wel door iemand gedaan te worden die standvastig
  is in zijn geloof en een degelijk niveau van kennis bezit, er zijn vele
  verhalen van de selef waarin zij les gaven aan de Djinn.
  In de Koraan in Surah Al- Djinn vers 6 staat:

  “Voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten, waardoor zij hun zonden vermeerderden”.

  Het moet nu duidelijk zijn dat de Djinn bestaan, behalve de moslims
  erkennen vele volkeren het bestaan van de Djinn, er zijn talloze verzen in
  de Koraan en zelfs een heel Surah wat hun naam draagt en vele
  overleveringen van de Profeet(vrede zij met hem) over hen.
  Degenen die de Djinn ontkennen nadat het bewijs tot hen gekomen is
  plegen een daad van ongeloof, want wie ook maar niet in 1 vers gelooft
  van Allah heeft daarmee ongeloof gepleegt, moge Allah ons daarvan
  beschermen. Je zult dus alleen zien dat niemand het bestaan van de Djinn
  ontkent behalve iemand die arrogant en hoogmoedig is.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 7. #7
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  2. De strijd is begonnen!!

  In de Koraan in Surah Al-A’raaf vers 11 t/m 18 staat:

  “Wij schiepen u, daarna vormden Wij u; toen zeiden Wij tot de engelen: "Onderwerpt u aan Adam" en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen”.
  (Allah) zeide: "Wat belette u, u te onderwerpen, toen Ik u (dat) gebood?" Hij antwoordde: "Ik ben beter dan hij. Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen”.(Allah) zeide: "Verwijder u van hier - het is niet aan u, hier hoogmoedig te zijn. Ga heen, gij behoort stellig tot degenen, die vernederd zullen worden."
  Hij zeide: "Geef mij uitstel tot aan de Dag waarop zij zullen worden opgewekt."
  (Allah) zeide: "U is uitstel verleend.
  Hij antwoordde: "Welnu, daar gij mij liet dwalen zal ik hen voorzeker in de weg gaan zitten op Uw rechte pad."
  "Dan zal ik mij gewis vóór hen en achter hen en van hun rechter en van hun linker zijde tonen en Gij zult de meesten hunner niet dankbaar vinden."
  (Allah) zeide: "Ga heen, veracht en verworpen. Wie hunner u ook zal volgen, Ik zal
  voorzeker de hel met u allen vullen."


  En hiermee was de strijd begonnen, de strijd tussen Iblies(vader van de
  Djinn) en zijn volgelingen tegen de kinderen van Adam(vrede zij met
  hem), Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) heeft Allah een belofte
  gedaan, en het is zeker dat hij deze belofte gaat nakomen, namelijk dat hij
  alles op alles zal zetten om te zorgen dat hij niet alleen de Hel in gaat.
  Het is jammer om te zien dat velen van ons niet aan onze belofte kunnen
  houden, namelijk de belofte dat wij niemand naast Allah de Verhevene
  aanbidden en dat wij alles in staat stellen om Zijn tevredenheid en genade
  te behalen.
  Welnu is het de tijd gekomen dat we meer ingaan op het onderwerp van
  deze handleiding, de introductie is ten einde, we zullen ons nu gaan richten
  op het kwaad dat hier op deze wereld is, en we zullen dit kwaad proberen
  te onthullen en we zullen met de wil van Allah erin slagen dit kwaad te
  overmeesteren en te bestrijden.
  De eerste 1000 jaar na Adam(vrede zij met hem), heerste er Tawheed op de
  aarde, alle mensen aanbaden niemand behalve Allah. Maar toen begon
  Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) na te denken, hij begon na te
  denken over zijn belofte en de haat en wraak die hij tegen Adam(vrede zij
  met hem) had woedde in hem op.
  Hij dacht met een vervloekte gedachte en kwam tot de oplossing dat zijn
  eigen volgelingen van onder de Djinn niet genoeg waren om zijn taak te
  vervullen, zijn taak die tot de Dag des Oordeels zal duren.
  Er moesten helpers gevonden worden van binnen het menselijk ras, hij had
  volgelingen nodig onder de zonen van Adam(vrede zij met hem), immers
  zij konden bepaalde dingen doen die hij niet kon.
  En dus begon hij met rekruteren en onderwees deze mensen in het slechte,
  hij onderwees hen in valsheid, hij onderwees hen in Shirk en Kufr en
  beloofde hen daarvoor roem, rijkdom en grote krachten, maar in
  werkelijkheid heeft hij ze geleid naar de vernietiging van henzelf, hij heeft
  ze geleid naar de Hel!!
  Maar wie zijn de helpers van Iblies(moge Allah hem vervloeken) dan, wie
  zijn deze ondankbare schepselen die denken het op te kunnen nemen tegen
  Allah en zijn oprechte dienaren.
  Het zijn niemand anders dan de tovenaars en soortgelijken van hen, die
  beweren kennis te hebben van het ongeziene, sommigen van hen beweren
  zelfs de Awliyaa(vrienden) van Allah te zijn, maar in feite zijn zij de
  Awliyaa van Shaytaan en zullen ze samen met hem ten ondergaan.
  In de Koraan in Surah Al-Baqarah vers 102 staat:
  “En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo - en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen Sihr(tovenarij,bedrog,illusie). En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: "Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig". Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah's bevel; maar dezen leren wat
  hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; hadden zij het slechts ingezien!”


  Uit bovenstaande vers hebben de geleerden 5 leerpunten gehaald voor
  ons, 5 belangrijke punten die we insha Allah zullen bespreken:
  1- De Leer van zwarte magie oftewel Sihr, is iets wat men kan leren, de
  tovenaars hebben zelfs talloze boeken geschreven waaruit hun
  volgelingen kunnen leren en de Shayateen helpen de tovenaars hun
  kennis verder uit te breiden in deze leer.
  2- Het is dus een leer die men kan leren, maar er is een speciale
  voorwaarde verbonden aan het leren van Sihr, men moet namelijk
  eerst ongeloof(kufr) plegen voordat hij wordt toegelaten om Sihr te
  leren, de tovenaar dient dus eerst daden van ongeloof te plegen
  alvorens verder gegaan kan worden met deze leer, dit punt zal later
  uitgebreider aan de orde komen.
  3- Deze leer die men kan bemachtigen is waardeloos, want het is een
  schadelijke leer, wanneer iemand dit leert, is hij gedoemd voor
  eeuwig in de hel te verblijven(behalve als er berouw wordt getoond
  en het geaccepteerd wordt door Allah)
  4- Uit bovenstaande vers komt duidelijk waarmee Iblies(moge ALLAH
  hem vervloeken) de tovenaars lokt, namelijk voor roem en rijkdom,
  zij verkopen hiervoor hun ziel.
  5- De meest belangrijkste les die wij uit deze vers kunnen halen is dat
  de Sihr alleen kan werken met de wil van Allah.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 8. #8
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  3. Wat is Sihr?


  De geleerden van Ahlu Sunnah wal Djamaa’ah, hebben de definities voor
  Sihr uitgelegd voor ons, ik zal een paar van die meningen opnoemen:
  Over de taalkundige betekenis van Sihr zeggen de geleerden:
  # Al-Layth zegt, Een daad die men doet zodat hij dichter tot Shaytaan komt
  en deze daad wordt verricht met de hulp van Shaytaan.

  # Al-Azhar zegt, Tovenarij vindt zijn basis in het verduisteren/verhullen van
  de werkelijkheid van iets in iets anders.(Tadhib Al-Lugha)

  # Ibn Mansur zegt, De tovenaar laat het valse echt lijken en laat mensen
  geloven in iets dat niet de werkelijkheid is, de werkelijkheid heeft hij dus
  betoverd, met andere woorden heeft hij de werkelijkheid verduisterd.(Lisan
  Al-‘Arab)

  # Shamir overlevert van ibn ‘Aisha dat hij heeft gezegd: De Arabieren
  hebben tovenarij, Sihr genoemd omdat het de gezondheid wegneemt en een
  ziekte in de plaats geeft.

  # Ibn Faris heeft gezegd, sommigen hebben gezegd dat de taak is om het
  valse echt te laten lijken.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 9. #9
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  3.1 Sihr als betekenis in het geloof

  Fakr Ad-Deen Al-Razi zegt: Sihr in de context van het geloof betekent
  alles waarvan de oorzaak geheim is en wat zich buiten de werkelijkheid
  afspeelt, waarbij het gaat om bedrog en oplichterij.(Al-Misbah Al-Munir)
  Ibn Qudama Al-Maqdisi zegt: Het gaat over knopen, toverspreuken die
  met gesproken of geschreven woorden zijn of daden die effect hebben op
  het lichaam, het hart of het verstand van de betoverde persoon, zonder hem
  zelfs aan te raken.
  Dit is echt en er bestaat zelfs tovenarij die de dood of een ziekte
  veroorzaakt, die een man weerhoudt gemeenschap met zijn vrouw te
  hebben, of die de man van zijn vrouw doet scheiden. Het kan ook haat
  tussen 2 personen veroorzaken of juist 2 personen van elkaar doen
  houden,(Al-Mughni).
  Als we alle meningen hebben bestudeerd, kunnen we in het kort zeggen dat
  de betekenis van Sihr is:
  Een contract tussen de sahir(tovenaar) en de Shaytaan, en soms gebeurt dit
  ook letterlijk op papier waarbij zelfs getuigen aanwezig zijn, waarbij de
  tovenaar bepaalde daden van Kufr(ongeloof) Shirk(Polytheisme), Grote
  zonden en afschuwlijkheden moet doen en waar inruil daarvoor de
  Shaytaan bepaalde zaken voor de tovenaar gaat doen en hem in een
  bepaalde mate gaat gehoorzamen.
  Sihr is echt en geen fabeltje, het is een donkere en afschuwelijke praktijk,
  waarbij levens van mensen kapot worden gemaakt doormiddel van
  spreuken, knopen, tovermiddeltjes, toverbriefjes enz.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

 10. #10
  # Umm_Imran ♡. Tufa7e's Avatar
  Join Date
  Apr 2010
  Location
  Aan de boom
  Posts
  40,759

  Default

  3.2 Bewijs van Sihr in de Koraan en Sunnah

  Er zijn vele mensen die niet geloven dat Sihr bestaat en denken dat
  tovenarij alleen in films voorkomt, enerzijds komt dit door onwetendheid
  in het geloof en anderzijds door influisteringen van de Shaytaan die juist
  wil dat mensen niet over zijn duistere praktijken te weten komen.
  Er zijn zelfs mensen, vooral in Marokkaanse kringen die denken dat zolang
  ze niet over Sihr en Shayateen praten dat er dan niks met hen gebeurt, wel
  gaan een deel van deze mensen naar tovenaars toe, dus de logica hier is ver
  te zoeken.
  Natuurlijk moeten wij ons niet bezig houden met Sihr en Shayateen, maar
  wij moeten ons bezighouden met wat het geloof ons over deze zaken
  vertelt, hoe we ons tegen deze zaken kunnen beschermen en hoe we ons
  kunnen genezen als we ermee getroffen zijn. Simpelweg denken dat als
  men er niet aan denkt en over praat dat er dan niks gebeurt is helaas niet
  genoeg.
  Ik ben mijn appeljasje uitgegroeid. Ik ga in een nieuw jasje verder.

Similar Threads

 1. Vraagje m.b.t. Sihr
  By always112 in forum Vraag het Zoubida
  Replies: 9
  Last Post: 11-01-2012, 03:22
 2. # Boze Oog & Hasad
  By Tufa7e in forum Koran & Hadith
  Replies: 26
  Last Post: 10-01-2012, 10:58
 3. Sihr !!! Check filmpje -
  By belgiumgirl in forum Algemeen Islam
  Replies: 1
  Last Post: 17-06-2011, 11:50
 4. De Tekenen van bezetenheid door een (Duivel) Djinn.
  By X-Meisjj-X in forum Islam Video
  Replies: 0
  Last Post: 03-01-2011, 01:01
 5. Dochter verlamd door Sihr, wat nu?
  By israfiel in forum Islam Video
  Replies: 0
  Last Post: 16-12-2010, 07:38

Members who have read this thread: 0

There are no members to list at the moment.

Bladwijzers

Bladwijzers

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •